Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Társaságunk által üzemeltetett webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Attila KÁVÉ. (továbbiakban: Szolgáltató)  által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF tartalma

1.Üzemeltetői adatok ismertetése

2. Általános tudnivalók

2.1. Az ASZF hatálya

2.2. Az ASZF módosítása

2.3. Az adásvételi szerződés létrejötte

3. Rendelési információk ismertetése

3.1.Regisztráció

3.2. Termékek leírása

3.3. Rendelés menete

3.4. Rendelés lépéseinek bemutatása

3.5. A megrendelések feldolgozásával és visszaigazolásával kapcsolatos információk

4. Szállítási feltételek

4.1. Szállítási és fizetési információk

4.2. Visszavásárlási garancia

4.3. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

5.2. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

5.3. Felelősség

5.4. Reklamációk, panaszok és észrevételek kezelése

5.5. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

5.6. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

6. Az elektronikus könyv megrendelésének eltérő szabályai

6.1. Rendelési információk ismertetése

6.2. Az elállás joga

6.3. Felhasználási jogosultság és szavatosság

7. Adatkezelés, adatvédelem

8. Egyéb információk

1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Attila Kávé
Székhely: 2840 Oroszlány Karinthy Frigyes u 24
Telephely: 2840 Oroszlány Karinthy Frigyes u 24 (a Webáruházban rendelt termékek munkaidőben itt vehetők át személyesen)
Adószám: 11374129-2-03
Cégjegyzék szám: Cg.03-10-100170
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Oroszlányi Járási Hivatal. 
Elektronikus elérhetőség: info@attilakave.hu
Telefonos elérhetőség: +36-70-62-42-886

2. Általános tudnivalók

2.1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.attilakaveshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruház szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szolgáltatás igénybevételére – a termékek kiválasztásától azok vételára kifizetéséig, illetőleg a termék átvételéig – jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2.2. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt az www.attilakaveshop.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó Ügyfél a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelése leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

2.3. Az adásvételi szerződés létrejötte és a teljesítése

A szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre: (I) a vásárlólista leadásával az Ügyfél ajánlatot tesz a Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevételére (az Ügyfél ajánlatát az egyes termékek árai, valamint a kiszállítási és csomagolási díjak ismeretében teszi meg); (II) a visszaigazolás elküldésével a Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát elfogadja, ezzel létrejön a szerződés a Felek között. (III) A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Szolgáltató a termék átadásával, az Ügyfél a termék vételárának kiegyenlítésével és a termék átvételével teljesíti.

A fentiek szerint létrejövő szerződés magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

3. Rendelési információk ismertetése

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el az Ügyfél részére.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

3.1. Regisztráció

A Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. Erre a Weboldal főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap hiánytalan kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

A regisztráció során az Ügyfélnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. Az Ügyfél köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a fiókja útján létrejött ügyletekért. A Szolgáltató nem felelős az Ügyféllel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy az Ügyfél a jelszavát felfedte vagy azzal akár az Ügyfél, akár harmadik fél visszaélt.

Az Ügyfél a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be az Ügyfél adataiban, vagy ha azok hibásan kerültek a regisztráció során rögzítésre, úgy az Ügyfél a megváltozott, illetőleg hibásan rögzített adatait a bejelentkezés után a Weboldalon módosíthatja. Az aktív rendelést érintő adatok módosítására az e-mail címünkön (info@attilakave.hu) van lehetőség. Az Ügyfél ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy az Ügyfél megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3.2. Termékek leírása

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.

A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben, és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

3.3. Rendelés menete

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. Rendelés lépései

- Belépés a Webáruházba: erre a Weboldal főoldalán található „Belépés” menüpontra kattintva, az ott található mezők (email-cím, jelszó) kitöltésével kerülhet sor.

- A Weboldal „Termékek” menüpontja alatt kiválasztott és megvásárolni kívánt terméke(ke)t helyezze a kosárba.

- A kosár tartalmát a főoldal bal oldalán, középen elhelyezett „Kosár” menüpontban tudja nyomon követni.

- A „Megrendeléshez” gombra kattintva juthat tovább a „Szállítási és fizetési módok” oldalra.

- Szállítási és fizetési mód kiválasztása: a rendelés teljesítése főszabály szerint személyes átvétellel történhet, azonban a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a rendelés futárszolgálat vagy posta útján történő kiszállításának költségeiről. Az Ügyfél ezen költségek ismeretében nyilatkozhat úgy is, hogy a rendelés teljesítése személyes átvétel helyett futárszolgálat útján történjen.

- Ezen az oldalon Önnek még lehetősége van a rendelés minden adatát ellenőrizni, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez.

- Rendelésének gondos ellenőrzése után a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva véglegesíti a megrendelést. A Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) megküldi Önnek az ÁSZF 3.5. pontjában részletezett visszaigazolást, amely tartalmazza rendelése minden adatát, valamint a rendelési azonosító számát.

3.5. A megrendelések feldolgozásával és visszaigazolásával kapcsolatos információk

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) is visszaigazolni, amely tartalmazza a rendelés minden adatát, a rendelés azonosító számát, valamint a termék átvételéről, vagy az Ügyfél részére történő megküldéséről szóló tájékoztatást. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, úgy az Ügyfél az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel mentesül az ajánlati kötöttsége, és a szerződéses kötelezettsége alól.

4. Szállítási feltételek

4.1. Szállítási és fizetési információk

A megrendelt termékeket (amennyiben raktáron megtalálható) legkésőbb 8 munkanapon belül szállítjuk ki. A megrendelt termékeket átveheti személyesen a Kiadó budapesti telephelyén vagy futárszolgálattal szállítjuk ki Önnek. Ha az utánvétel fizetési módot választotta, akkor a csomag átvételekor, készpénzben a kézbesítőnek kell fizetni. A vételár mindig a megrendelt áru mellett feltüntetett fogyasztói ár, amely tartalmazza az áfát. A futárszolgálat útján történő kiszállítás esetén a szállítás díja súlyfüggő, így kiadványonként változó. A megrendelés előtt a Webáruházban tájékoztatjuk a kiszállítás áráról. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kiszállított áru az átvételkor sértetlen. Szállítással kapcsolatos sérülés bejelentést csak a szállítás napján áll módunkban figyelembe venni. A szállítmány esetleges hiányosságát az info@attilakave.hu e-mail címen jelezheti cégünknél.

4.2. Visszavásárlási garancia

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon az info@attilakave.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

4.3. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Rácz Attila.

Postacím: 2840 Oroszlány Karinthy Frigyes u 24

Elektronikus elérhetőség: info@attilakave.hu

Telefonos elérhetőség: +36-70-624-28-86

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek az Ügyfelet a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF 5. pontja szerint megilletnek. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról az 5.6 pontban található bővebb tájékoztatás.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

A www.attilakaveshop.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

Az Ügyfelek a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen az Ügyfél

- nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Ügyfeleket a honlap használatában;

- nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

- nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

- nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

- nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Ügyfél identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Ügyfél felhasználói fiókjába bejuthasson.

5.2. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

- olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

- olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Ügyfél, a Szolgáltató, a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak a jogos érdekeit veszélyezteti;

- más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

- egy másik Ügyfél megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

- nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

- a www.attilakaveshop.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

- elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Ügyféllel szemben, aki a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Szolgáltatónak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Szolgáltatótól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely az Ügyfél általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek.

5.3. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.attilakaveshop.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni az Ügyfél számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

- harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.attilakaveshop.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.attilakaveshop.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;

- hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

- a www.attilakaveshop.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

- műszaki nehézségek, beleértve a www.attilakaveshop.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

5.4. Reklamációk, panaszok és észrevételek kezelése

Az Ügyfél természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), az Ügyfelet ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató címére küldött levél útján megtehet.

5.5. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A kapcsolódó rendelkezések a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzat és jogi Nyilatkozatában találhatóak.

5.6. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

5.6.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.6.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5.6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Adatkezelési nyilatkozat

Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

A regisztráció, illetve az egyes vásárlások során közölt adatok megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból kezelje, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon megőrizzen, és felhasználjon, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az Ügyfél a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy az ügyfél által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Az Ügyfél az előbbi önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően az Ügyfél részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli az Ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

Az Ügyfél a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait az Ügyfél a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve Ügyfélszolgálatunk segítségével töröltetheti.

6. Egyéb információk

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a www.attilakaveshop.hu honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide